OnPD geen geld voor onderzoek Buitenlust

De Onafhankelijke Partij Diemen is het niet eens met de eerste kwartaalbief van de gemeente waarin nog eens €50.000,00 wordt gevraagd voor een aanvullend onderzoek.

De wethouder en de fractieleider zijn het niet met elkaar eens bekijk de opnamen en de tekst van de 1e kwartaalbrief.

2.3.9 Aanvullend voorbereidingskrediet Buitenlust
Bij de 2e Kwartaalbrief 2018 (besluit 19 juli 2018) heeft de Raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van €50.000 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor Buitenlust. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en wordt samen met Rochdale gewerkt aan een conceptplan voor de bouw van de woningen en de inpassing in de directe omgeving. Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is bijna uitgeput. Voor het maken van het conceptplan en de afstemming daarover met de buurt worden wederom kosten gemaakt. Het streven is erop gericht om een voorstel voor dit conceptplan aan de Raad rond de zomer 2020 voor te leggen. Daarom wordt de Raad voorgesteld om een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €50.000, opdat het totaal aan voorbereidingskrediet €100.000 bedraagt. Bij doorgang van het project worden de gemaakte kosten later ondergebracht in een nog te openen grondexploitatie, en komen daarmee niet ten laste van de lopende begroting.