Welke verkeersalternatieven zijn er nog voor Diemen-zuid

Open busbaan liefst van de baan
Voor het openstellen van de busbaan in Diemen-Zuid is een bedrag van € 4,75 miljoen gemoeid. Met een aantal van 32.000 inwoners kost dit € 148,50 per persoon. Heeft u als Diemenaar zo’n bedrag er voor over?

De omwonenden willen een second opinion maar dat kan niet, er is hiervoor geen geld. De coalitiepartijen hebben het krediet nog even snel voor de verkiezingen er doorheen geduwd. Terwijl het wel of niet openstellen van de busbaan voor het autoverkeer nog een procedure loopt bij de Raad van State.
De Onafhankelijke Partij Diemen vindt dat de coalitie partijen als makke schapen achter het college aanlopen, zonder zich af te vragen wat voor verkeersdruk dit oplevert bij de Diemerbrug, Ouddiemerlaan, Bickerstraat en de Arent Krijtsstraat. Als de bruggen voor de scheepvaart opengaan ontstaan er nu al lange files op Boven Rijkersloot in Zuid en richting Centrum.
Het participatieproces van het openstellen van de busbaan verdient geen schoonheidsprijs. Zolang de belanghebbenden geen duidelijk antwoord hebben op hun vragen zijn wij tegen het openstellen. Een dergelijke ingreep op de leefbaarheid verdient grote zorgvuldigheid.

Opmerking:

Er zijn verschillende alternatieven te bedenken. De bewoners wilden participeren en zijn niet allemaal blij met het openstellen van de busbaan. Het college wilde geen geld beschikbaar stellen voor een second opinion.
Praktische zaken moeten nog worden bekeken zoals het (eventueel aanpassen van) bestemmingsplannen. Kosten voor het bouwrijp maken, aanwezigheid van nutsvoorzieningen en bodem en omgevingsonderzoek.
  1. In de huidige situatie gaat het verkeer door deze woonwijk.
  1. Bij openstelling van de busbaan voor al het autoverkeer rijden er minder auto’s langs het winkelcentrum Kruidenhof. De winkeliers missen hierdoor omzet. De woonwijk wordt wel ontzien want het doorgaand verkeer zal de korte route nemen.
  1. Door het verkeer langs het winkelcentrum te laten rijden is de omzetderving minder. Het verkeer slaat af langs het Eendenpad en kan dan de Diemerbrug over of doorrijden langs de Beukenhorst naar de aansluiting over de Venserbrug. Ook de woonwijk Boskriekoord en Boomhazelaaroord wordt dan ontzien.
  1. In deze variant loopt de weg niet langs het Kruidenkof winkelcentrum maar via de busbaan. Voor een betere doorstroming van de Boven Rijkersloot bij de wijk Boskriekoord en Boomhazelaaroord moet de weg rechtdoor getrokken worden langs het water aan de Beukenhorst.