Waar zijn de drie zoekgebieden in Diemen

Er zijn drie zoekgebieden aangewezen door Burgemeester en Wethouders om windmolens te plaatsen. Het gaat om zoekgebieden, dus er ligt nog niets vast. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat, zijn wij tegen windmolens in of bij woonwijken. En daar vallen de zoekgebieden nu nog niet onder. Echter, overleg met de omliggende gemeenten is noodzakelijk om te horen of zij geen bouwplannen aan de rand van hun gemeentegrenzen hebben. De gedachte ‘niet in mijn achtertuin, maar wel in die van een andere gemeente’ bevalt ons niet. Overleg met Schiphol is ook nodig, want windmolens van 148 meter hoog vindt Schiphol niet prettig.

Dan de vraag over de zonneweiden. Op Google Earth zie je dat er in Diemen nog ontzettend veel plaats op daken is voor zonnepanelen. Wellicht moeten daken verstevigd worden om de zonnepanelen te kunnen dragen. Helaas gaat de energietransitie, hoe je het wendt of keert, geld kosten. Wij zijn een creatieve partij en denken onafhankelijk, los van landelijke partij ideologie en dogma’s. Wij willen zonnepanelen op de geluidsschermen van de snelwegen, zoals op de A9 bij Ouderkerk a/d Amstel al is gedaan.

Zonnepanelen mogelijkheden

  1. de geluidschermen op de A9 bij Ouderkerk a/d Amstel zijn voorzien van zonnepanelen
  1. Bij Diemen Ecostroom kunt u deelnemen om op bedrijfsgebouwen zonnepanelen te plaatsen.
  1. Op de Diem kan een drijvend zonneveld geplaatst worden. Er zijn al in Nederland meerdere succesvolle voorbeelden van drijvende zonnepanelen te vinden. Deze toepassing is zelfs draaibaar zodat optimaal van de zonnestand gebruik gemaakt wordt.
  1. Afbeelding links. Google Earth laat duidelijk zien dat op de daken nog heel veel zonnepanelen kunnen geplaatst worden.