Home2022-12-19T10:46:44+00:00
Full 1
Bij ons kan je altijd je ei kwijt
Bij ons kan je altijd je ei kwijt
De Sniep
Full 1
Bij ons kan je altijd je ei kwijt
Bij ons kan je altijd je ei kwijt
Full 1
previous arrow
next arrow
kerst 2022

Foto: Trudy Kroesse

De Arent Krijtsstraat 1 is al jaren een doorn in het oog en een vlag op een modderschuit als entree voor Diemen. De Onafhankelijke Partij Diemen heeft ter verfraaiing een Kerst en Nieuwjaarswens voor de inwoners opgehangen. Ze hopen de entree iets meer aantrekkelijk te maken.

Al jaren probeert de Onafhankelijke Partij Diemen beweging te krijgen in de ontwikkeling van de AK1. Hun idee van 4 jaar geleden met een Motie in de gemeenteraad een pop-up parkje aan te leggen werd van tafel geveegd omdat men snel wilde gaan bouwen. Nu vierjaar later is er nog niets aan bouw gedaan.

Een concept Motie in november om voor de kerst de afrastering te verfraaien vonden de wethouders te prematuur en ze wilden eerst vragen beantwoorden en iets bij de ontwikkelaar in gang zetten. Dit vertragende beleid heeft wellicht geleid tot een aantal afschuwelijke spandoeken met AM erop. Het mag allemaal niets kosten en de AK1 entree puinhoop blijft Diemen ontsieren. Voorlopig zal de AK1 wel zo blijven want is de reden dat de ontwikkelaar er te weinig aan kan verdienen door de gestegen bouwkosten?

Alle bouwvergunningen zijn al jaren geleden goedgekeurd door de raad maar er gebeurt niets. Helemaal niets. De Onafhankelijke Partij Diemen wil eigenlijk dat alle vergunningen weer ingetrokken worden en dat er een verkoelend park aangelegd wordt.

Grond in Diemen is duur, maar laat Diemen deze grond maar verwerven omdat de ontwikkelaar in gebreke blijft. Door een Park op de AK1 wordt de entree van Diemen veel mooier. Je moet ergens beginnen want de omheining rond de puinhoop met rode  AM-spandoeken blijft Diemen ontsieren. Daarom heeft de Onafhankelijke Partij Diemen om te beginnen zelf maar spandoeken opgehangen. En wenst u Prettige Feestdagen en een Gezond 2023.

Stem lokaal voor de
provincieale verkiezingen!

Stem op de

Onafhankelijke Partij
Noord Holland-OPNH

Maak gebruik van je stemrecht!

Kies voor de provincialen verkiezingen in maart 2023 niet voor een landelijke partij
• Aanspreekbare mensen die staan voor de provincie taken.
• Praat mee in het provinciebestuur.
• Korte lijnen met de senatoren.

Onze Historie

De onderwerpen waar de Onafhankelijke Partij Diemen al vanaf haar oprichting voor vecht zoals meer aandacht voor veiligheid, behoudt van het dorpse karakter, de wens van een middelbare school, openbaar vervoer en betaalbaar wonen wordt nu door veel partijen in de verkiezingsprogramma’s overgenomen. Dat is natuurlijk winst, maar Onafhankelijke Partij Diemen had liever gezien dat op creatieve en vasthoudende wijze deze punten in de voorbijgaande jaren waren aangepakt.

Wij staan als partij pal voor een gemeente waarin voor iedereen plaats is. Een gemeente waarin de burgers de richting bepalen. De afgelopen twintig jaar heeft Diemen veel nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Wij hopen dat alle Diemenaren samen een nieuwe identiteit kunnen vinden, die sterker is dan Diemen ooit geweest is. Leefbaarheid en sociale cohesie kunnen niet zonder elkaar.

Onze Visie

De opdracht die de Onafhankelijke Partij Diemen zich stelt is eenvoudig, Diemen zo goed mogelijk leefbaar maken en houden. Dat is een verplichting, want elk jaar gaat er een fors bedrag van de burger naar de gemeente Diemen. De burgers van Diemen financieren op deze wijze de gemeente en mogen in ruil voor hun geld ook kwaliteit verwachten. De Onafhankelijke Partij Diemen zal over de kwaliteit en de opbrengsten van de bestedingen waken. Een lokale partij moet de basis vormen van het gemeentebestuur. De ouderwetse strijd tussen links en rechts uit de jaren zestig waart nog steeds rond in Diemen. Lokale onderwerpen worden door landelijk gebakkelei uit het nieuws verdrongen. Voor de Onafhankelijke Partij Diemen geldt maar één belang: dat van de burgers van Diemen.

Word lid

Het lidmaatschap is € 15,00 per jaar.
De fractie overlegt regelmatig met de leden om standpunten te geven in de Raadsvergaderingen

Nieuws

Ga naar de bovenkant