Home2024-05-01T11:07:07+00:00
Full 1
Bij ons kan je altijd je ei kwijt
Hier kan je altijd je ei kwijt
De Sniep
Full 1
Bij ons kan je altijd je ei kwijt
Hier kan je altijd je ei kwijt
Full 1
previous arrow
next arrow
Onafhankelijk Diemen wijst op de kaart aan waar drinkwater tappunten geplaatst kunnen worden. Deze kaart is aangeboden bij de Wethouder

Jan Sikking (fractievoorzitter) van Onafhankelijk Diemen wijst op de kaart aan waar meer dan tien drinkwater  tappunten geplaatst kunnen worden. Deze kaart is aangeboden aan de Wethouder. Vooral op wandelroutes, speel- en sportplaatsen zouden de drinkwater tappunten geplaatst kunnen worden.

Foto: Trudy Kroese

Samen sterk voor jouw toekomst

Hier vindt u alle volledige teksten over de onderwerpen:

  • Hoe nauwkeurig is de WOZ bepaling
  • Onafhankelijk Diemen wil een Hospice in Diemen
  • Geen windmolens in Diemen?
  • Diemen eerste Diwali feest 2024
  • Een nieuw sportcentrum met zwembad op Sportpark Spoorzicht

In 2024 zal de WOZ-aanslag weer op de deurmat vallen. Wij de partij: Onafhankelijk Diemen heeft een onderzoek gedaan en komt met een WOZ rapport naar de raad. In de algemene beschouwingen voor 2024 sprak de fractievoorzitter Jan Sikking over de WOZ:
Uit de algemene beschouwingen van de begroting 2024 door de Onafhankelijke Partij Diemen
Het probleem is dat de WOZ-bepaling een onnauwkeurige jaarlijkse exercitie is
die door een niet-betrokken organisatie uitgevoerd wordt.

De oplossing:
– Herijk de databronnen en werk deze gegevens bij met de juiste gegevens.
– Vergroot de betrokkenheid van de uitvoerders met de gemeente Diemen.

Wij hebben twijfels over de juistheid en de transparantie van de WOZ-bepalingen.
De Onafhankelijke Partij Diemen wil een stip op de horizon plaatsen die leidt naar een nauwkeurige WOZ-bepaling. In totaal zijn er dit jaar 873 klachten binnengekomen. Uit schriftelijke vragen van de Onafhankelijke Partij Diemen is gebleken dat er nul taxaties door de WOZ-ambtenaren zijn uitgevoerd. Als foto’s, tekeningen en data niet kloppen, woningen als appels met peren vergeleken worden, zullen er veel meer bezwaren blijven binnenkomen.
Echter, als men meer wil weten over de WOZ-bepaling of bezwaar wil maken tegen een WOZ-waarde, blijkt dat het systeem wat hierachter zit niet echt openheid geeft. Men heeft het gevoel tegen een muur van overheidsmacht te lopen.

Download hier het WOZ onderzoek

“Algemenen beschouwingen”

OnPD ingediende moties:
M12 Een hospiece in Diemen (unaniem aangenomen 21)
M13 Voortzetting steunimpuls (verworpen)
M14 Motie Putdeksels (verworpen)
M15 parkeertarieven deelauto’s in Diemen (aangehouden)

Moties mede ondertekend en ingediend:
M3 Slagkracht en kwaliteit projecten  (verworpen)
M4 Meer flexwoningen in Diemen voor middengroepen (verworpen)
M8 Geen verhoging tarieven betaald parkeren
M16 Een plan voor het Duran

Moties mee ingestemd:
M7 Begrijpelijke taal (aangenomen)
M11 Participatie bij alle nieuwbouwprojecten
M17 Niet gebruik verder verminderen

Onafhankelijk Diemen lijst 7 in 2026

Maak als bewoner gebruik van je stemrecht!

Kies voor een zelfstandig en onafhankelijk Diemen
• Aanspreekbare mensen die staan voor uw dorp.
• Praat mee in de fractie van Onafhankelijk Diemen.
• Korte lijnen met de bewoners.

Onze Historie

De onderwerpen waar de Onafhankelijke Partij Diemen al vanaf haar oprichting voor vecht zoals meer aandacht voor veiligheid, behoudt van het dorpse karakter, de wens van een middelbare school, openbaar vervoer en betaalbaar wonen wordt nu door veel partijen in de verkiezingsprogramma’s overgenomen. Dat is natuurlijk winst, maar Onafhankelijke Partij Diemen had liever gezien dat op creatieve en vasthoudende wijze deze punten in de voorbijgaande jaren waren aangepakt.

Wij staan als partij pal voor een gemeente waarin voor iedereen plaats is. Een gemeente waarin de burgers de richting bepalen. De afgelopen twintig jaar heeft Diemen veel nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Wij hopen dat alle Diemenaren samen een nieuwe identiteit kunnen vinden, die sterker is dan Diemen ooit geweest is. Leefbaarheid en sociale cohesie kunnen niet zonder elkaar.

Onze Visie

De opdracht die de Onafhankelijke Partij Diemen zich stelt is eenvoudig, Diemen zo goed mogelijk leefbaar maken en houden. Dat is een verplichting, want elk jaar gaat er een fors bedrag van de burger naar de gemeente Diemen. De burgers van Diemen financieren op deze wijze de gemeente en mogen in ruil voor hun geld ook kwaliteit verwachten. De Onafhankelijke Partij Diemen zal over de kwaliteit en de opbrengsten van de bestedingen waken. Een lokale partij moet de basis vormen van het gemeentebestuur. De ouderwetse strijd tussen links en rechts uit de jaren zestig waart nog steeds rond in Diemen. Lokale onderwerpen worden door landelijk gebakkelei uit het nieuws verdrongen. Voor de Onafhankelijke Partij Diemen geldt maar één belang: dat van de burgers van Diemen.

Word lid

Het lidmaatschap is € 15,00 per jaar.
De fractie overlegt regelmatig met de leden om standpunten te geven in de Raadsvergaderingen

Nieuws

Ga naar de bovenkant