over diemen

Laatste nieuws

Begroting 2022

het College van Burgemeester en wethouders brengen ieder jaar een programmabegroting voor het komende jaar uit. Alle politieke partijen mogen hierop hun visie geven. Tijdens de algemene beschouwingen heeft elke …

Wind- en zonne- energie

Hoe denkt de Onafhankelijke Partij Diemen over de Regionale Energie Strategie m.b.t. Diemen? Windmolens in Diemen? De Onafhankelijke Partij Diemen is in principe niet tegen wind- en zonne-energie. Wij vinden …

Onafhankelijke Partij Diemen

Goede Doelen

Oproep voor goede doelen fonds! De twee gemeenteraadsleden van de Onafhankelijke Partij Diemen hebben een goede doelen fonds opgericht waaruit goede initiatieven ondersteund kunnen worden. Op zaterdag 12 december 2020 …

leefbaarheid & lastenverlichting

Over ons

Het zijn de mensen die ertoe doen,
die willen we stimuleren en ondersteunen.

onafhankelijke-partij-diemen-historie

Onze Historie

De onderwerpen waar de Onafhankelijke Partij Diemen al vanaf haar oprichting voor vecht zoals meer aandacht voor veiligheid, behoudt van het dorpse karakter, de wens van een middelbare school, openbaar vervoer en betaalbaar wonen wordt nu door veel partijen in de verkiezingsprogramma’s overgenomen. Dat is natuurlijk winst, maar Onafhankelijke Partij Diemen had liever gezien dat op creatieve en vasthoudende wijze deze punten in de voorbijgaande jaren waren aangepakt.

Wij staan als partij pal voor een gemeente waarin voor iedereen plaats is. Een gemeente waarin de burgers de richting bepalen. De afgelopen twintig jaar heeft Diemen veel nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Wij hopen dat alle Diemenaren samen een nieuwe identiteit kunnen vinden, die sterker is dan Diemen ooit geweest is. Leefbaarheid en sociale cohesie kunnen niet zonder elkaar.

onafhankelijke-partij-diemen-visie

Onze Visie

De opdracht die de Onafhankelijke Partij Diemen zich stelt is eenvoudig, Diemen zo goed mogelijk leefbaar maken en houden. Dat is een verplichting, want elk jaar gaat er een fors bedrag van de burger naar de gemeente Diemen.

De burgers van Diemen financieren op deze wijze de gemeente en mogen in ruil voor hun geld ook kwaliteit verwachten. De Onafhankelijke Partij Diemen zal over de kwaliteit en de opbrengsten van de bestedingen waken.

Een lokale partij moet de basis vormen van het gemeentebestuur. De ouderwetse strijd tussen links en rechts uit de jaren zestig waart nog steeds rond in Diemen. Lokale onderwerpen worden door landelijk gebakkelei uit het nieuws verdrongen. Voor de Onafhankelijke Partij Diemen geldt maar één belang: dat van de burgers van Diemen.

Columns

De naam
Jan Sikking
Diemense gewoontes
Leo Smits
Sociale huurwoningen
Leo Smits