het College van Burgemeester en wethouders brengen ieder jaar een programmabegroting voor het komende jaar uit. Alle politieke partijen mogen hierop hun visie geven. Tijdens de algemene beschouwingen heeft elke partij 10 minuten de tijd om hun statement voor te lezen en moties en amendementen in te dienen.

Op onderstaande link staat de visie van de Onafhankelijke Partij Diemen.