Leefbaar Diemen blij met Brandweer dekkingsplan 2018-2021

brandweer-dekkingsplan

Brandweer Dekkingsplan 2018-2021

Mede naar aanleiding van vragen door Leefbaar Diemen is er voor de Brandweer regio Amsterdam-Amstelland een nieuw dekkingsplan opgeleverd voor 2018-2021.

Het dekkingsplan is een vierjaarlijkse wettelijke verplichting en maakt inzichtelijk hoe brandweerkazernes, mensen en materieel binnen de gehele veiligheidsregio worden verdeeld. Het gebied waarop het plan van toepassing is omvat de hele Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder- Amstel en Uithoorn). In het dekkingsplan wordt een relatie gelegd tussen de beschikbare brandweerzorg en de risico’s in een gebied.

De brandweer heeft van het Algemeen Bestuur de opdracht gekregen binnen de bestaande financiële kaders met voorstellen te komen om de paraatheid en dekking te verbeteren. Uit een analyse van de brandweer blijkt dat er mogelijkheden zijn om de paraatheid en dekking te verbeteren. Soms is er veel capaciteit (menskracht) beschikbaar in verhouding tot de risico’s. In andere gevallen is er op bepaalde momenten te weinig capaciteit gelet op de risico’s. Door capaciteit flexibeler in te zetten ontstaat er ruimte voor verbetering. In het Dekkingsplan 2018 — 2021 zijn verbetermaatregelen uitgewerkt.

Dit dekkingsplan is hier te downloaden.