Iedereen naar de zin maken.
Helaas kunnen we niet iedereen pleasen. Je wilt graag iedereen het naar de zin maken, op feestjes en in je sociale omgeving. Maar dat is gewoon onmogelijk. Het please gedrag heeft een aantal nadelen waaronder het misbruik van je goedheid en dat je maar van alles voor iedereen doet. Dit werkt ook in de hand dat je afhankelijk wordt van anderen.
Zo ook in de politiek. Huizen bouwen is nodig want je wilt dat iedereen een dak boven z’n hoofd heeft. Maar je wilt ook ruimte om je kinderen te laten spelen. Je wilt groen, maar ook begaanbaar wonen. We willen geen vervuiling, maar wel warmte en energie.
Oplossingen op de korte termijn kost geld. Geld van ons allemaal. Je kan tenslotte maar een keer de inhoud van je portemonnee uitgeven.
Inwoners van de gemeente Diemen zijn een reflectie van de maatschappij en die is enorm divers. Daardoor heeft iedereen ook zijn of haar eigen mening over hoe hun wijk eruit zou moeten zien. Iedereen tevreden krijgen, is dus een enorme opgave. Een opgave die een gemeente alleen kan bereiken door ons burgers actief te betrekken in de invulling van de openbare ruimte. Want wie met burgerparticipatie de openbare ruimte inricht, kan rekenen op vaak betrouwbare, creatieve en interessante ideeën. Maar hoe bereik je iedereen? Een goede informatie voorziening is het belangrijkst.
Binnen twee jaar wordt het betrekken van burgers, ondernemers en organisaties in de invulling van de openbare ruimte wettelijk verplicht, de Omgevingswet 2021. Dan is het is tijd voor onze gemeente om eens goed te kijken hoe zij burgerparticipatie willen inzetten om aan die naderende wettelijke verplichtingen te doen. Dit zal er hoe dan ook voor zorgen dat de openbare ruimte leefbaarder wordt voor de inwoners van onze gemeente. Daar ligt dus de kans. Maar dan moeten we wel op tijd weten waar de plannen en het uitvoeren van de plannen gepland zijn. Door op tijd te reageren of je te mobiliseren, kan er wat veranderen.
Ik roep hier ook op, om in de toekomst met de OnafhankelijkePartij Diemen naar te kijken en samen met ideeën en oplossingen te reageren op de plannen van de toekomst.
Alleen dan kan er een poging worden gedaan om het iedereen naar de zin te maken.
Max Sannes