STANDPUNTEN ONAFHANKELIJKE PARTIJ DIEMEN

De Onafhankelijke Partij Diemen is open en eerlijk

 

Eigen initiatief, verbondenheid en betrokkenheid zijn het cement van ons dorp

Alleen samen met onze inwoners maken we Diemen leefbaar. Wij moedigen initiatieven van inwoners, verenigingen en bedrijven aan. Wij verkennen graag nieuwe wegen en zoeken naar vindingrijke oplossingen voor de uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen. 

 

We ondersteunen het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. En zoeken naar mogelijkheden hoe wij de initiatieven kunnen realiseren.

 

Samen maken we het verschil

De menselijke maat en gezond verstand staan bij ons bovenaan. Wij vinden het belangrijk dat regelzucht wordt voorkomen. Hierom komen we met eigen voorstellen en dragen andere oplossingen aan als wij ons niet kunnen vinden in wat wordt bepaald door de burgemeester en wethouders of andere partijen.

 

Betrokken en vasthoudend 

We zorgen ervoor dat gemaakte afspraken met de gemeente en wat besloten wordt in de gemeenteraad worden nagekomen. We zijn gedreven om ook bij moeilijke vraagstukken een oplossing te vinden waar onze inwoners in de toekomst profijt van hebben.

 

Beslissingen die door de tijd zijn ingehaald of door voortschrijdend inzicht, draaien we terug of zoeken we naar nieuwe mogelijkheden.

 

 

De Onafhankelijke Partij Diemen: lokaal en onafhankelijk

 

Het belang van onze inwoners staat centraal. 

De Onafhankelijke Partij Diemen is als lokale partij niet gebonden aan landelijke partijprogramma’s en standpunten. En wordt niet geleid door een geloof, ideologie, dogma of eigenbelang.

 

Vrijheid van elk individu. 

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en mee kunnen en mogen doen in onze samenleving. We gaan met respect om met elkaar en stellen ons verdraagzaam en sociaal op. Wij maken geen onderscheid naar waar iemand vandaan komt, sociale klasse of geaardheid.

 

Geen onderscheid op grond van godsdienst, afkomst of politieke gezindheid bij onze afwegingen en besluitvorming 

Als brede, lokale partij vinden we het essentieel om jouw mening te horen om belangrijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, voordat we een besluit nemen. Hierbij kijken we naar wat ons samenbrengt en niet waarin we verschillen. 

 

Voor verenigingen en bedrijven in Diemen

Verenigingen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze gemeente en verdienen onze steun. Lokale ondernemers zorgen voor werk in onze gemeente en zijn van belang voor het welzijn van onze inwoners en krijgen onze support.

 

 

De Onafhankelijke Partij Diemen is sociaal en actief

 

Dicht bij de mensen

We gaan liever in gesprek met jou, in plaats van over jou besluiten te nemen. Of je nu inwoner, ondernemer, maatschappelijke organisatie of vereniging bent. Samen houden we Diemen leefbaar.

 

Iedereen is welkom 

We staan open voor vragen en opmerkingen. Wij zijn er voor jou en niet andersom. De deur staat altijd open bij onze bijeenkomsten en wij zijn goed bereikbaar. Wij geven graag uitleg over hoe wij bepaalde keuzes in de raad hebben gemaakt. 

 

Het is tijd voor gelijkwaardigheid 

Gelijkwaardigheid is voor ons vanzelfsprekend. De inwoners moeten goed vertegenwoordigd zijn in het bestuur van onze gemeente. Vaak zijn het de landelijke partijen die in Diemen de dienst uitmaken. Het wordt tijd dat een lokale partij meebeslist over wat er wordt bepaald voor de inwoners van Diemen.