Wie is voor de Biomassacentrale?

Ergens voor stemmen en zeggen dat je tegen bent is kiezersbedrog Er is veel onduidelijkheid over welke politieke partijen er voor de Verklaring van Geen Bezwaar (VVGB) hebben gestemd voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. De partijen die voor de VVGB gestemd zeggen nu dat zij tegen de komst van een biomassacentrale zijn. Hoe kun je tegen de bouw van een biomassacentrale geen bezwaar hebben en toch tegen de bouw van een biomassacentrale zijn? Hoe krom is die redenering? De Onafhankelijke Partij Diemen (voorheen LBD) heeft van meet af aan zich tegen de bouw van de biomassacentrale verzet (zie advertentie). En begrijpt niet dat de politieke partijen die nu in de pers roepen dat ze tegen de bouw van de biomassacentrale zijn. De OnPD vindt dat de partijen die toen voor de VVGB hebben gestemd nu geen recht van spreken hebben door net te doen alsof zij tegen de bouw zijn. Dat is je reinste kiezersbedrog. Zij – GroenLinks, D66, PvdA en CDA – hadden hun rug recht moeten houden en toen tegen moeten stemmen. Nu alle vergunningen aan Vattenfall zijn verleend spelen zij de vermoorde onschuld.  De Onafhankelijke Partij Diemen, Ons Diemen, De Ouderen Partij Diemen en VVD hebben tegen gestemd. Waarvan de Onafhankelijke Partij vanaf het nulpunt tegen de komst van een biomassacentrale is geweest. Bangmakerij door de Wethouder De toenmalige wethouder – Jorrit Nuyens – heeft stemming gemaakt door de raadspartijen te waarschuwen dat de gemeente het risico liep om miljoenen euro’s aan boetes te krijgen opgelegd als wij tegen de VVGB zouden stemmen. Vattenfall zou namelijk een claim kunnen indienen voor gederfde winst en geleden verlies als de bouw niet door zou gaan. De OnPd heeft altijd de mening gehad dat er geen rechter een kleine gemeente zoals Diemen zou veroordelen voor een geldboete van enkele miljoenen. En vond de toenmalige actie van de inmiddels afgetreden wethouder stemmingmakerij, beïnvloeding en bangmakerij.