Papiercontainer verdwijnt

Was dit de laatste keer, vraagt de fractievoorzitter OnPD, Jan Sikking zich af, dat we papier bij de kerk konden inleveren? De kerk stopt met het inzamelen van papier omdat de subsidie verdwijnt en de opbrengst van het papier per jaar niet meer dan € 200,00 oplevert. Er werd tussen de 15 en 18 ton papier per jaar ingezameld. De Onafhankelijke Partij Diemen vindt het jammer als dat initiatief stopt. Wij verzamelen thuis al het papier in een rolcontainer, die meestal binnen een maand vol is. Dan brengen we dit papier zelf naar de kerkcontainer, want de containers van de gemeente zijn niet erg handig om veel papier in te storten.  

De Onafhankelijke Partij Diemen heeft al vragen gesteld aan het college van wethouders en burgemeester over de papierinzameling en de verdwijnende subsidies. De OnPD wil meer inzamelpunten bij verenigingen en kerken, de besparing op de kosten van gemeentelijke inzameling kan dan mooi besteed worden aan subsidies ter ondersteuning van goede initiatieven. Maar eerst even de antwoorden van het college afwachten. Hier staan de vragen aan het College