Meer geld voor (onderzoek) bouwen Buitenlust

Bouwen in Buitenlust?

Stel, je woont in een mooie buurt met fraaie eengezinswoningen in een mix van sociale en vrije sector huur en ook koop. Op een dag krijg je een bericht over ‘participatie’ van een te bouwen flat op de sport en speelveldjes in de buurt. – Er komt hier binnenkort een flat met 40 appartementen en een ondergrondse parkeergarage voor 20 auto’s.
– O geweldig, waar?
– Op de sport- en speelveldjes naast het spoor.
– Maar dat is toch voor de kinderen en de mensen in de buurt?
–  Nee, binnenkort niet meer want er moeten meer woningen komen in Diemen.
– Nog meer woningen?
–  Ja, en het mooie is dat u mag participeren in hoe hoog de flat wordt, niet hoe het er uit gaat zien dat doet de projectontwikkelaar.

Participatie
Ziehier een participatieproces dat vaker in Diemen wordt gebruikt. Aan de bewoners en
belanghebbenden wordt niet gevraagd ‘of’ er een flat mag komen, maar ‘dat’ er een flat komt.

Keer op keer geld
Voor er gebouwd wordt moet er eerst extensief onderzoek gedaan worden. De wethouder had hier € 50.000 voor nodig. Toch vreemd dat de gemeente voor deze kosten opdraait. ‘Ja en als er dan gebouwd wordt dan moet de ontwikkelaar de onderzoek kosten terugbetalen’, is het antwoord. Dan blijft volgens ons, de Onafhankelijke Partij Diemen, het bedrag een verkapte lening. Dit bedrag wordt uiteindelijk doorberekend in de toekomstige huur. Alsof dat eerste bedrag niet genoeg is moet er nog eens € 50.000 bij, terwijl de gemeenteraad nog geen enkel document van het onderzoek is aangeboden. Het onderzoek is openbaar het staat ergens op de gemeente site, zoek het zelf maar op.

Wie komen er op voor de bewoners?
De gemeente schiet € 100.000 voor aan een bouwontwikkelaar (Rochdale) en de bewoners van Buitenlust moeten zelf voor hun kosten (contra onderzoek, advocatenkosten, e.d.) opdraaien, die vragen hebben bij de bouw in hun uitontwikkelde buurt. De wethouder heeft al verregaande afspraken gemaakt met de Buitenlust bouwontwikkelaar zoals hij tijdens de ontwikkeling van Holland Park en het Arent Krijtstraat 1 project ook al deed. Wij als Onafhankelijke partij Diemen staan pal voor onze bewoners en vinden dat er onderzoek verricht worden naar andere mogelijke bouwgebieden zoals de Spoorwegdriehoek.

Goede balans tussen wonen en welzijn
De coalitie partijen in Diemen hebben bepaald dat er in Diemen ‘verdicht’ moet worden gebouwd. Dus er moet op open plekjes (postzegelgebieden) in Diemen gekeken worden of er hoogbouw kan komen. Vorig jaar is vastgesteld dat Diemen de snelst groeiende gemeente is in Nederland. In een tijdsbestek van 8 jaar zijn wij gegroeid van 24.000 naar 32.000 inwoners, Diemen groeit verder naar 36.000 inwoners. Dit geeft ook druk op het wegennet, de ruimte om te sporten en te recreëren in de buurt. Wij van de Onafhankelijke Partij Diemen vinden dat onze gemeente al een enorme bijdrage heeft geleverd aan nieuwe dure woningen in de regio en dat wij juist nu een goede balans tussen wonen en welzijn moeten vinden.

Weilanden-driehoek, Spoorwegdriehoek, IJsbaan en Gooiseweg
De Onafhankelijke Partij Diemen is niet tegen sociale woningbouw. Wij willen een toekomstbestendige sociale woningbouw op nog te ontwikkelen gebieden als de Weilandendriehoek, de Spoorwegdriehoek, Park Spoorzicht, de IJsbaan en langs de Gooiseweg. Dit zijn grote stukken grond waar hele wijken neergezet kunnen worden of waar sportvelden kunnen komen, zelfs op de Diem kan een drijvend dorp gebouwd worden. Maar het huidige college wil hierover gezien het coalitieakkoord, niet nadenken of praten. Wij horen alleen bezwaren en zien liever dat € 100.000, – aan haalbaarheidsonderzoeken voor bovengenoemde gebieden wordt uitgegeven zodat er een lange termijnvisie volgt waar alle Diemenaren wat aan hebben.

Geef een antwoord