Als geboren en getogen bewoner van Diemen zie ik dat Diemen aan het veranderen is. De zelfstandigheid van Diemen komt ter discussie als de gemeenteraadsleden verder gaan door de aansturing van hun landelijke politieke partij. Ik wil dat Diemen zelfstandig blijft en er een duidelijke visie voor de toekomst ontwikkeld wordt.

Daarom wil ik een rol blijven spelen in de Diemense politiek, maar alleen bij een partij die openstaat voor de lokale belangen. Met lede ogen zie ik dat er veel gesloopt is en de historie wijkt voor nieuwbouw. De “Parels van Diemen” zijn in verval, loop maar eens langs de oude pastorie. Elke dag fiets ik samen met mijn vrouw Diemen uit, richting werk. Kleine dingen zoals het schoonhouden van fietspaden, onderhoud aan stoplichten of wegvegen van glasscherven worden vergeten. Er wordt zichtbaar bezuinigd op de kleine dingen terwijl het met bakken vol uitgegeven wordt aan onderzoeksrapporten. Diemen is penny wise but pound foolish.

Bewoners uit Diemen Noord hebben een burgerinitiatief gehouden om Tiny Houses mogelijk te maken. Dit initiatief is in de onderste lade verdwenen, een aantal bestuurders konden geen ruimte voor dit plan vinden. OnPD ziet langs de spoordijken volkstuinen waar met de tijd prima Tiny Houses kunnen komen.

Wat we missen in Diemen is een toekomstvisie met lef, hoe kunnen we in de komende decennia leven? Waar kunnen de mensen uit Diemen later hun kinderen laten wonen? Waarom zijn er alleen dure koopwoningen in Diemen? Het aanbod van sociale huurwoningen zit op slot? Er is ruimte voldoende in Diemen om verder te kunnen bouwen. We moeten komende periode een nieuwe visie opstellen en besluiten nemen om over 5 of 10 jaar de plannen te kunnen realiseren. De ingezette groei van van 30.000 naar 35.000 inwoners behoeft sportvelden, scholen, wegen, groen en schone lucht. Het gaat om de toekomst van de kinderen en tot nu toe worden problemen adhoc behandeld. Onafhankelijke Partij Diemen wil een duidelijk beleid met lef en visie.

Hobby: hardlopen en schermvliegen

LEES ZIJN COLUMNS