Begroting 2022

het College van Burgemeester en wethouders brengen ieder jaar een programmabegroting voor het komende jaar uit. Alle politieke partijen mogen hierop hun visie geven. Tijdens de algemene beschouwingen heeft elke …